^Powrót na góre

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

O Pszczole

bee

Pszczoła w przeciwieństwie do innych zwierząt hodowanych przez człowieka nie jest do końca udomowiona. Dzisiaj, podobnie jak przed wiekami sama zdobywa pokarm i na tym polega istota jej hodowli.
Pszczoła korzysta z roślin nie uszkadzając ich. Przeciwnie niż inne zwierzęta zapylając ich kwiaty zapewnia im przetrwanie.
Pszczoła uczy do czego dojść można systematyczną, konsekwentni i dobrze zorganizowaną pracą.
Pszczoła oferuje nam swoje produkty - naturalne i przetestowane.

Copyright 2024  Pasieka Radwan